Erhvervs- og selskabsret

Jeg rådgiver små og mellemstore virksomheder om alt fra stiftelse til daglig drift med skarpt fokus på selskabets individuelle behov og kommercielle virkelighed.

Eksempler på rådgivningsområder:

  • Valg af selskabsform, stiftelse af selskab og udarbejdelse af selskabsdokumenter
  • Ejerforhold, fx udarbejdelse af ejeraftaler
  • Ledelsesforhold og ansvar
  • Kapitalforhold, fx udlån, lovlige/ulovlige aktionærlån, sikkerhedsstillelse og selvfinansieringsforbud
  • Omstrukturering
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Selskabets ophør

Udover traditionel advokatbistand tilbyder jeg også et mere fast samarbejde efter behov, enten som ‘husadvokat’ på afstand eller som in-house advokat, hvor jeg arbejder on site i din virksomhed efter behov. Det kan være en god kortsigtet løsning i spidsbelastningsperioder.

Jeg arbejdede fx in-house hos Finansiel Stabilitet nogle dage om ugen efter behov gennem et halvt år, i forbindelse med at Finansiel Stabilitet overtog Københavns Andelskasse.

Endelig har jeg ledelseserfaring som bestyrelsesmedlem i Fonden Værtskabsteateret, som præsenterer dansefestivalen København Danser.

Hvordan kan jeg hjælpe dig?