Baggrund

Erhvervserfaring:

2021 – nu : Bestyrelsesmedlem i Fonden Værtskabsteatret, som præsenterer dansefestivalen København Danser

2018 – 2019 : In-house advokat hos Finansiel Stabilitet (udstationering et par dage om ugen efter behov i ½ år)

2018 – nu : Selvstændig advokat hos Advokatfirmaet Birkkjær Räder med speciale i erhvervsret, fast ejendom, insolvensret og retssager

2011 – 2018 : Advokat hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith under advokat Boris Frederiksen med speciale i insolvensret

2011 – 2011 : Manuduktør i formueret III, kreditorforfølgning (insolvensret) på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

2007 – 2011 : Advokatfuldmægtig og advokat hos Accura Advokatpartnerselskab med speciale i insolvensret og erhvervs- og selskabsret

2007 – 2007 : Consultant hos PricewaterhouseCoopers med speciale i selskabsskatteret ved virksomhedsoverdragelser (M&A)

Certificering og møderet:

2019 : Optaget i Gældsstyrelsens (SKATs) panel af advokater, der påtager sig rollen som kurator i de sager, hvor det offentlige er konkursrekvirent

2015 : Møderet for landsret (L) og i alle sager for Sø- og Handelsretten

2013 : Certificeret insolvensadvokat hos Danske Insolvensadvokater (februar 2013 – april 2022)

Uddannelse:

2010 : Beskikket advokat af Justitsministeriet

2007 : Cand.jur. fra Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet med erhvervsretlig profil: udvidet skatteret, selskabsret, immaterialret, konkursret, konkurrenceret, ejendomsretlig finansieringsret, international privatret, økonomi og speciale i selskabsret.

Efteruddannelse:

Jeg deltager løbende i efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet, herunder Danske Insolvensadvokaters seminarer og faglige kurser inden for mine specialer, fx processtrategi, sagsførelse og afhøringer, insiderhandel og kursmanipulation, bestyrelses- og ledelsesansvar, lånefinansiering i erhvervsforhold, rekonstruktion, omstødelse m.fl.