Fast ejendom

Jeg bistår med køb og salg af fast ejendom, herunder:

  • Rådgivning om fortrydelsesret og muligheden for at kræve advokat- og bankforbehold.
  • Gennemgang af ejendommens dokumenter, herunder købsaftalen med bilag, servitutter, byrder og hæftelser.
  • Rådgivning om ejerskifte- og husejerforsikring på baggrund af tilstandsrapporten.
  • Varetagelse af kontakten til og forhandling af vilkår med ejendomsmægleren.
  • Udarbejdelse af skrivelse med vilkår for den juridiske godkendelse af handlen.
  • Udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse.
  • Varetagelse af de nødvendige ekspeditioner i forbindelse med skødets undertegnelse og anmeldelse til digital tinglysning.
  • Sikring af et endeligt anmærkningsfrit skøde og at sælger modtager det korrekte provenu fra handlen.
  • Rådgivning om retsstillingen over for sælger, hvis der konstateres mangler ved ejendommen umiddelbart efter overtagelsen.

Herudover bistår jeg i tvister og retssager om mangler ved fast ejendom, herunder gennemførelse af syn og skøn.

Hvordan kan jeg hjælpe dig?