Insolvensret

Jeg er certificeret insolvensadvokat hos Danske Insolvensadvokater og er optaget i Gældsstyrelsens (SKATs) panel af advokater, der påtager sig opgaven som kurator i de sager, hvor det offentlige er konkursrekvirent.

Eksempler på rådgivningsområder:

  • Rekonstruktion og overdragelse af insolvente virksomheder
  • Konkursretlige forhold, fx sager om omstødelse, fordringsprøvelse og konkurskarantæne
  • Afdækning, beskyttelse og optimering af kreditorpositioner, fx vurdering af gyldigheden af panterettigheder og tvangsfuldbyrdelse af sikkerheder
  • Ansvarsforhold, fx rådgiveransvar for revisorer og advokater, ledelsesansvar for direktion og bestyrelse og erstatningsansvar

I min tid hos Kammeradvokaten har jeg behandlet nogle af de største og mest komplicerede konkursboer i Danmark, herunder fx Amagerbanken.

Jeg har både behandlet personlige boer og konkursramte selskaber inden for mange forskellige brancher, herunder flere pengeinstitutter, store ejendoms- og finansieringsselskaber, entreprenørvirksomheder og en lang række forskellige detailvirksomheder.

Gennem dette arbejde har jeg opnået en særlig indsigt i, hvad der ofte går galt, når en virksomhed bliver ramt af en økonomisk krise. Jeg kan derfor bistå ledelsen i kriseramte virksomheder med at håndtere krisesituationer korrekt, fx i forbindelse med overdragelser af insolvente virksomheder.

Flere af boerne har haft elementer af systematisk kreditorsvig, herunder moms- og skattesvig og forskellige former for svig rettet mod finansielle kreditorer og panthavere. Jeg har derfor stor erfaring med at afdække og inddrive forsvundne midler til glæde for konkursboets kreditorer.

Nogle af boerne har haft aktiviteter i udlandet, og jeg har derfor også erfaring med at afdække rettigheder og inddrive midler uden for Danmarks grænser, herunder særligt i Tyskland.

Herudover har jeg stor erfaring med skattesager og et godt kendskab til SKATs organisation, idet jeg tidligere har bistået SKAT og Skatteministeriet med en lang række rådgivningssager og retssager, fx ved indgivelse af konkursbegæringer, inddrivelse af tilgodehavender, fogedsager, arrest- og justifikationssager og større erstatningsansvarssager.

Hvordan kan jeg hjælpe dig?