Tvister og retssager

Jeg bistår virksomheder og privatpersoner med tvister og retssager inden for mine specialer; erhvervsret og insolvensret.

Eksempler på sager:

  • Tvister om kontraktforhold
  • Ansættelsesretlige tvister i forbindelse med opsigelser
  • Mangler ved fast ejendom
  • Kautionsforhold
  • Erstatningsansvarssager
  • Ledelsesansvarssager
  • Rådgiveransvarssager
  • Omstødelsessager
  • Konkurskarantænesager

Gennem årene har jeg ført en lang række små og store retssager ved domstolene og klagesager ved de administrative instanser. Jeg er således en erfaren procedør med møderet for landsret (L) og i alle sager for Sø- og Handelsretten.

Det er imidlertid ikke sikkert, at en retssag i flere instanser er den bedste løsning for dig. Derfor deltager jeg i alternativ konfliktløsning i form af retsmægling og mediation, når det giver mening for dig.

Jeg hjælper også gerne med at afklare, om du kan få dækket dine advokatomkostninger helt eller delvist via en retshjælpsforsikring hos dit forsikringsselskab eller gennem fri proces hos Civilstyrelsen.

Hvordan kan jeg hjælpe dig?